طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultrashort drilling به فارسی ultrashort drilling یعنی چه

ultrashort drilling


علوم مهندسى : مته کارى ماوراء صوت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها