معنی و ترجمه کلمه ultrasonic bath به فارسی ultrasonic bath یعنی چه

ultrasonic bath


شيمى : حمام فراصوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها