معنی و ترجمه کلمه ultrasonics به فارسی ultrasonics یعنی چه

ultrasonics


مافوق صوت
علوم مهندسى : ماوراء صوت
روانشناسى : فراصوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها