معنی و ترجمه کلمه umbilicated به فارسی umbilicated یعنی چه

umbilicated


)umbilicate(نافى ،نافدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها