معنی و ترجمه کلمه umbrageous به فارسی umbrageous یعنی چه

umbrageous


زودرنج ،سايه دار،داراى سو ظن ،بيمناک ،رنجيده خاطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها