طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unaccommodated به فارسی unaccommodated یعنی چه

unaccommodated


ناهمساز،بدون وسايل راحتى ،فراهم نشده ،بى مسکن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها