طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unaccompanied به فارسی unaccompanied یعنی چه

unaccompanied


بدون همراه ،تنها،بدون مصاحب ،بدون ملتزمين رکاب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها