طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unaccomplished به فارسی unaccomplished یعنی چه

unaccomplished


انجام نشده ،بى هنر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها