معنی و ترجمه کلمه unaccomplished به فارسی unaccomplished یعنی چه

unaccomplished


انجام نشده ،بى هنر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها