طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unaccountable به فارسی unaccountable یعنی چه

unaccountable


توضيح ناپذير،غير مسئول ،غير قابل توصيف ،عريب ،مرموز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها