معنی و ترجمه کلمه unary operation به فارسی unary operation یعنی چه

unary operation


عمل يگانى
کامپيوتر : عمل يگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها