طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unary operation به فارسی unary operation یعنی چه

unary operation


عمل يگانى
کامپيوتر : عمل يگانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها