طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unasked به فارسی unasked یعنی چه

unasked


سوال نشده ،خواسته نشده ،پرسيده نشده ،مطالبه نشده ،ناپرسيده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها