طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unassailable به فارسی unassailable یعنی چه

unassailable


يورش ناپذير،بى ترديد،غير قابل بحث ،غيرقابل حمله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها