طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unassisted به فارسی unassisted یعنی چه

unassisted


ورزش : انجام عمل بدون کمک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها