معنی و ترجمه کلمه unattended ground sensor (ugs) به فارسی unattended ground sensor (ugs) یعنی چه

unattended ground sensor (ugs)


علوم نظامى : رادار مراقبت زمينى خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها