معنی و ترجمه کلمه unauthorized transaction به فارسی unauthorized transaction یعنی چه

unauthorized transaction


قانون ـ فقه : معامله فضولى ،معاملات فضولى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها