معنی و ترجمه کلمه unavailable water به فارسی unavailable water یعنی چه

unavailable water


عمران : رطوبت غير قابل استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها