طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unaware به فارسی unaware یعنی چه

unaware


)unawares(بى اطلاع ،بى خبر،ناگهان ،غفلتا،سراسيمه ،ناخوداگاه ،ناخود اگاهانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها