طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbalance به فارسی unbalance یعنی چه

unbalance


غير متعادل کردن ،تعادل( چيزى را )بر هم زدن ،اختلال مشاعر پيدا کردن ،عدم توازن ،اختلال مشاعر
علوم مهندسى : نامتعادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها