معنی و ترجمه کلمه unbalanced cell به فارسی unbalanced cell یعنی چه

unbalanced cell


علوم هوايى : سلول باطرى نيکل کادنيم که بيش از سلولهاى ديگر تخليه شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها