طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbearable به فارسی unbearable یعنی چه

unbearable


تحمل ناپذير،غير قابل تحمل ،تاب ناپذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها