طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbeaten به فارسی unbeaten یعنی چه

unbeaten


نباخته ،شکست نخورده ،مغلوب نشده ،ضرب نخورده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها