معنی و ترجمه کلمه unbiased estimate به فارسی unbiased estimate یعنی چه

unbiased estimate


براورد ناسودار
روانشناسى : براورد نااريب
بازرگانى : تخمين بدون تورش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها