معنی و ترجمه کلمه unbiased به فارسی unbiased یعنی چه

unbiased


ناسوگيرانه ،ناسودار،بى پيشقدر،بيغرض ،عارى از تعصب ،بدون تبعيض ،تحت تاثير واقع نشده
روانشناسى : نااريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها