معنی و ترجمه کلمه unbidden به فارسی unbidden یعنی چه

unbidden


نفرموده ،ناخوانده ،دعوت نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها