طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbranched به فارسی unbranched یعنی چه

unbranched


بى شاخ و برگ ،بدون انشعاب ،بدون شعبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها