معنی و ترجمه کلمه unbred به فارسی unbred یعنی چه

unbred


نااموخته ،پرورش نيافته ،بد ببار امده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها