طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbutton به فارسی unbutton یعنی چه

unbutton


گشودن دکمه ،گشوده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها