معنی و ترجمه کلمه uncalled for به فارسی uncalled for یعنی چه

uncalled for


ناخواسته ،غير ضرورى ،ناخوانده ،نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها