طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncaused به فارسی uncaused یعنی چه

uncaused


بدون علت معين ،بى دليل ،بى سبب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها