معنی و ترجمه کلمه uncertain به فارسی uncertain یعنی چه

uncertain


غير مسلم ،نامعلوم ،مشکوک ،مردد،متغير،دمدمى
قانون ـ فقه : متزلزل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها