طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncertainty principle به فارسی uncertainty principle یعنی چه

uncertainty principle


اصل نايقينى
شيمى : اصل عدم قطعيت
نجوم : اصل عدم قطعيت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها