معنی و ترجمه کلمه uncharitable به فارسی uncharitable یعنی چه

uncharitable


بى سخاوت ،بيرحم ،سخت گير در قضاوت ،بى گذشت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها