طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unclean به فارسی unclean یعنی چه

unclean


جنب ،ناپاک ،نجس ،غير سالم ،الوده
قانون ـ فقه : نجس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها