معنی و ترجمه کلمه uncles related through only one parents به فارسی uncles related through only one parents یعنی چه

uncles related through only one parents


قانون ـ فقه : اعمام ابى يا امى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها