معنی و ترجمه کلمه uncoditioned به فارسی uncoditioned یعنی چه

uncoditioned


قطعى نشده ،شرط نشده ،قيد نشده ،غيرمشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها