طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncomplimentary به فارسی uncomplimentary یعنی چه

uncomplimentary


غير کامل ،بى تعارف ،ناخوشايند،برخورنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها