طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unconditioned reflex به فارسی unconditioned reflex یعنی چه

unconditioned reflex


روانشناسى : بازتاب غير شرطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها