طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unconditioned response (ucr) به فارسی unconditioned response (ucr) یعنی چه

unconditioned response (ucr)


روانشناسى : پاسخ غير شرطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها