معنی و ترجمه کلمه unconditioning به فارسی unconditioning یعنی چه

unconditioning


ناشرطى کردن
روانشناسى : شرطى زدايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها