طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncontrollable به فارسی uncontrollable یعنی چه

uncontrollable


غيرقابل جلوگيرى ،کنترل ناپذير،غيرقابل نظارت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها