طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncontrolled به فارسی uncontrolled یعنی چه

uncontrolled


کنترل نشده
روانشناسى : مهار نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها