معنی و ترجمه کلمه uncorrelated به فارسی uncorrelated یعنی چه

uncorrelated


ناهمبسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها