معنی و ترجمه کلمه uncouth به فارسی uncouth یعنی چه

uncouth


زشت ،ناهنجار،ناسترده ،ژوليده ،نامربوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها