طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uncoveranted به فارسی uncoveranted یعنی چه

uncoveranted


مشمول بيان نشده ،غير قراردادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها