طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unction به فارسی unction یعنی چه

unction


روغن مالى ،مرهم گذارى ،تدهين ،روغن ،مرهم ،مداهنه ،چرب زبانى ،حظ،تلذذ،نرمى ،لينت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها