معنی و ترجمه کلمه undamped oscillation به فارسی undamped oscillation یعنی چه

undamped oscillation


الکترونيک : موج پايدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها