معنی و ترجمه کلمه undamped به فارسی undamped یعنی چه

undamped


علوم هوايى : نوسان ازاد که تنها به نيروهاى داخلى اينرسى الاستيک و وزن بستگى دارد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها