طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undeceive به فارسی undeceive یعنی چه

undeceive


مبرا از فريب و تزوير کردن ،از فريب اگاهانيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها