معنی و ترجمه کلمه under 60 kg به فارسی under 60 kg یعنی چه

under 60 kg


ورزش : ¹ -6کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها