معنی و ترجمه کلمه under age به فارسی under age یعنی چه

under age


نابالغ ،صغير
قانون ـ فقه : نابالغ ،صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها